آغاز کودک و کودک تغذیه و مراقبت

تغذیه و مراقبت

تقریبا نه ماه کودک اطرافش را محکم و محکم نگه داشته بود. نگه داشتن این موجود کوچک بی نظیر در سلاح های خود بیدار غریزه محافظ از هر پدر و مادر تازه پخته شده است. البته کمی در حال حاضر به بهترین مراقبت داده می شود. اما هر قصد خوب را نمی توان در عمل انجام داد. - به عنوان مثال، هنگامی که به تغذیه با شیر مادر می آید.

پوشک

پوشک

پوشک را بخرید - بنابراین عزیزم کوچک شما خشک می ماند تولد کودک برای اکثر افراد کاملترین خوشبختی است که وجود دارد….
vaporiser

vaporiser

0
Vaporizer لوازم خانگی است که در حال تبدیل شدن به بیشتر و بیشتر به طور گسترده ای استفاده می شود. این است که برای استریلیزاسیون بطری ها و صابون ها استفاده می شود.
wickeltisch_infrarot

جدول تغییر بخاری تابشی

0
در خانه های با نوزاد و یا بچه های کوچک، یک بخاری بخار تغذیه ای ضروری است. پدر و مادر خود را آشکار می دانند که این عزیزان کمی هستند ...
تغییر حصیر

تغییر حصیر

0
پد آستر باید عملی باشد تا سیم پیچ را آسانتر کند. مطمئنا تفاوت ها نیز وجود دارد، فقط تا آنجا که مواد مورد توجه است. بنابراین، ...
سطل پوشک

سطل پوشک

0
یک آسیاب بادی قطعا باید یکی باشد، بوی نمی تواند بیرون بیاید. قیمت مهم نیست، درست مثل ...
دنبال شیر

دنبال کردن شیر

وقتی شیر مادر تغذیه می شود، شیر مادر بهترین است. این باید تا ماه ششم زندگی را تحمل کند. از ...