لذت

لذت

آنها می توانند نقطه عطف یک روز موفق باشند یا به سادگی لحظات خاصی را در زندگی روزمره ما به ارمغان بیاورند: محرک ها. هر کس دیگری با آن ارتباط برقرار می کند به عنوان مثال، یک لیوان شراب، یک نوار شکلات یا قهوه.